Lityum pillerin başarılı ve popüler olmasında en önemli etken küçük bir alanda yüksek kapasiteli yoğunlaştırılmış (konsantre) enerji barındırabiliyor olmasıdır. Ancak kullanım yaygınlaştıkça riskler de beraberinde gelmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran bu küçük enerji paketleri profesyonelce taşınması gereken tehlikeli maddelerdir.

                Patlayan ve yanan akıllı Lityum teknolojili telefon pilleri, sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan görüntülerdir. Bununla birlikte bu enerji depolama cihazlarının kullanım alanları giderek artmaktadır. Akülü tornavidalardan binek araçlara, evlerimizden işyerlerimize kadar geniş bir yelpazede lityum pillerle günlük hayatımızda sıklıkla karşılaşmaktayız. Geçmişe kıyasla lityum iyon pillerin taşınması yıldan yıla artmaktadır. Bu gelişmeyi göz önüne alarak çalışanlarımızın eğitimlerini eksiksiz hale getirerek, mevzuatlardaki son düzenlemeleri de dikkate alarak müşterilerimize destek sağlamaktayız. Örneğin; 100 watt saatten (WH) büyük lityum-iyon aküler, Sınıf 9 olarak sınıflandırılması tehlike mallardır, 100 watt saatten (WH) düşük kapasiteli lityum-iyon aküler ise mevzuatta daha basit düzenlemelere tabidirler.

Pil Taşımacılığı

Tehlikeli mallar – mevzuattaki ayrıntılar

Lityum-iyon pillerin artan önemi ve popülerliği, taşımacılıkta 01.01.2017’den itibaren yeni bir alt sınıf olan 9A olarak sınıflandırılmasından da anlaşılmaktadır. Bu durum bir gönderiyi özellikle nasıl tanımlayacağımız ile ilgilidir. Lityum-iyon aküler ayrıca, Tehlike Maddelerin Taşınmasına ilişkin BM önerilerinin 20. düzenlenmiş basımında da ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından yayımlanan, Turuncu Kitap olarak da bilinen bu “UN (Birleşmiş Milletler) Model Yönetmelikleri” aşağıdaki yeni ve değiştirilmiş kuralları içerir:

 • Lityum piller içeren kargo taşıma üniteleri
 • Hasarlı ve arızalı mallar için paketleme talimatları
 • Lityum pillerin kontrol raporlarının güncelliği geçerliliği
 • Yanıcı sıvı ve gaz, yakıt hücreleri veya piller ile taşınan araçların taşınması

Turuncu Kitap etkin bir şekilde tüm tehlikeli madde yönetmeliklerinin ana kaynağı ve ayrıca ADN, ADR, RID ve IMDG kodlarının 2019 sayılarının temelini oluşturmaktadır.

Tehlike farkındalığı

Mevzuata uygun hareket etme, tehlikeli malların taşımacılığı ile ilgilenen uzmanlar için alışılagelmiş bir durumdur. Ancak tehlikeli malların taşınması hakkında deniyim sahibi olmayan kişiler için bu yepyeni bir alandır. Örnek verecek olursak;

 • Elektrik el aletlerinin taşımacılığını yapanlar
 • Tesislerinde akülü forklift ve transpalet kullanan ambar operatörleri
 • Genellikle perakende piyasaya hizmet veren, müşterilere gönderileri depolayan ve dağıtan kargo firmaları
 • Atık yönetimi firmaları

 

Yardımcılar Kaynaklar

Tehlikeli madde (Patlayıcı madde) taşımacılığı ile ilgilenmeye yeni başlayanlar için, mevzuat, anlaması güç ve külfetli olabilir. İlk inceleme için bilgilendirici kitapçıklara göz atmak, oluşabilecek maddi zararların önüne geçmektedir.

Lityum iyon pillerin çoğalmasıyla tehlikeli mallar, özel bir taşıma sorunu olmaktan çıkıp nihayetinde normal bir duruma dönüşecek. Neticede mevzuatlarla ilgili düzenlemeler halen geliştirilmektedir ve devam eden değişikliklere ayak uydurmak her zaman zorlayıcı bir sınav olacaktır.

Tehlikeli malların taşınması ile ilgili önemli yönetmelikler;

 • ADN (Tehlikeli Maddelerin İç sularda uluslararası taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması)
 • ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması)
 • IATA DGR (Uluslararası Hava Taşımacılığı Derneği Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği)
 • ICAO TI (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu Teknik Talimatları)
 • IMDG-Code (Tehlikeli Maddeler için Uluslararası Denizcilik Kodları)
 • RID (Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik)

 

Kaynak: http://dhl-freight-connections.com

Yazar: JÜRGEN ESCHMEIER