TR EN

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları İlkelerimiz


•   Müşteri Odaklılık
Müşterilerimizle kaliteli, güvenilir, esnek, hızlı ve çözüm ortaklığına dayalı ilişkiler kurmak ana hedefimizdir.

•   Yenilikçilik
Sektörümüzde yönlendirici ve teknolojik, yenilikçi gelişmelerde lider olmak isteriz.

•   Saygı ve Güvenirlilik
Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, tüm hissedarlarımızla ve diğer iş ortaklarımızla güvenilir ve saygılı bir firmayız.

•   Ekip Ruhu
Her çalışan yaptığı işe katma değer katarak çalışır. Açık ve etkili bir iletişim ortamında ekip olarak çalışırız.

•   Sonuç Odaklılık
Hedefimizi yüksek tutarak, aldığımız inisiyatif ve sorumluluk ile sonuç odaklı çalışırız.

•   Sürekli Gelişim
Sürekli gelişime destek veren, öğrenmeye açık ve gelişen bir kültüre sahibiz.

•   İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Sorumluluğu
Şirketimizde güvenli bir ortam sağlamak ana görevimizdir. Çevreye karşı duyarlıyız. Faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini önemseriz.

•   Bilgi Güvenliği Sorumluluğu
Bilgiyi hangi ortamda olursa olsun korunması gereken kurumsal bir varlık olarak görür; gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini gereken düzeyde koruruz.

Eğitim ve Geliştirme


Firmamıza yeni başlayan çalışanımızın şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini paylaşması amacıyla İnsan Kaynakları Sorumlumuzun liderliğinde “Oryantasyon Programı” uygulanır.
Şirketimizdeki tüm eğitimler; işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak planlanır. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturulur.

Bu süreçte çalışanlarımızın,
•  Mevcut görevinde uzmanlaşması,
•  Mevcut görevinde değişen koşullara uyum sağlaması,
•  Gelecekte üstlenebileceği sorumluluklara hazırlanması
için gerekli olan yetkinliklerin geliştirilmesi hedeflenir.

Aktif İş İlanları