TR EN

İNSAN KAYNAKLARI

İşe Alım Süreçleri

İşe alım sürecinde temel amaç şirketin kültür, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları şirketimize kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda işe alım sürecinin uygulama aşamaları şu şekildedir:

•  İhtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve yetkinliklerinin belirlenmesi,
•  İşe alım sürecinde yararlanılacak tekniğin belirlenmesi ve planlama,
•  Firma aday veri tabanı,
•  İnternet veri tabanı,
•  İlan (internet, basın),
•  Adaylar ile ön görüşme,
•  İlgili bölüm yöneticisi ile birlikte görüşme
•  Referans kontrolü
•  İşe başlatma

Aktif İş İlanları