TR EN

Hakkımızda

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Birikim Pilleri olarak, batarya teknolojileri sektöründe şu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz:

● Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, yasal şartlara tam uyumlu, güvenilir ve ekonomik çözümler sunarak paydaş memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

● Entegre yönetim kalite faaliyetlerimizin temelini oluşturan çalışanlarımızı, planlı ve sürekli eğitimlerle destekleyerek entegre kalite bilincini artırmak,

● İşletmemizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, kendimizi ve entegre kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek ve güncel tutmak,

● Teknik, ekonomik ve ticari olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hammadde kullanımını optimize etmek ve oluşan atıkların uygun şekilde geri kazanılmasını sağlamak,

● İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarına titizlikle uyarak, üretim faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütmek; çevreyi koruyarak sürekli iyileştirme sağlamak.

ENTEGRE KALİTE SLOGANLARIMIZ

● En Üst Düzeyde Paydaş Memnuniyeti:

   Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla, sürekli olarak güvenilir ve ekonomik çözümler sunarak memnuniyeti artırmak.

 Kalite ve Verimlilik:

   Kalite ile birlikte verimliliği artırarak, maliyetleri düşürmek için sürekli iyileştirme ve optimizasyon süreçlerini etkin bir şekilde uygulamak.

 Çevreye Duyarlılık ve Enerji Verimliliği:

   Faaliyetlerimizi, çevremizi koruyarak ve minimum enerji kullanarak, uzmanlık ve kalite ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG):

   İş sağlığı ve güvenliği ilkelerine titizlikle uyarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarımızın sağlığını korumak.

● Sürekli İyileşme:

   Çalışanlarımızın katılımını teşvik ederek, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak için entegre yönetim sistemlerini aktif bir şekilde uygulamak.

 Hedeflerle Yönetim ve Takım Ruhu:

   Hedeflerle yönetim yaklaşımını benimseyerek, takım ruhu ile karar vermek ve şirketimizin vizyon ve misyonuna uygun adımlar atmak.

 Risk ve Fırsat Yönetimi:

   Potansiyel risk ve fırsatları belirleyerek, proaktif ve stratejik bir yaklaşım ile yönetim süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmek.

 Enerji Verimliliği:

   En düşük enerji kullanımı ile en yüksek verimliliği elde etmek için yenilikçi ve sürdürülebilir enerji yönetim çözümlerini benimsemek ve uygulamak.