TR EN

İNSAN KAYNAKLARI

İK Politikamız

• Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
• Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
• Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
• Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
• İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
• Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
• Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
• Üniversite ve lise öğrencilerine staj imkanı sunmak,
• Açık iletişim ortamı sağlamak,
• Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

Aktif İş İlanları